Entrevista a Fontevita mundo empresarial, revista Tell Magazine